top of page

NASIL ÇALIŞIYORUZ

nasil-calisiyoruz-683x118px.jpg

FİRMANIZIN MEVCUT DURUM ANALİZİ TESPİTİ..

 

Firmanızın ve markanızın pazardaki durumunu, ürünlerinizi, ürün portföyünüzü, pazarlama süreçlerinizi, satış kanallarınızı ve satış sisteminizi, sektörünüzü, Pazar dinamiklerinizi, rakiplerinizi gerek şirket içi gerek şirket dışı kaynaklardan topladığımız bilgilerle analiz ediyoruz.

 

STRATEJİ SÜRECİ

 

Mevcut durum tespitinin tamamlanması ve olgunlaşmasını takiben strateji geliştirme aşamasına geçiyoruz. Şirketinizin gelişimi için gerekli gördüğümüz stratejileri belirliyoruz. İşinizin canlandırılması için ağırlık merkezlerini tespit ediyor ve bu noktalara yoğunlaşıyoruz. Bu süreci pazarlama ve satış süreçleri ile birlikte değerlendiriyoruz. Önerdiğimiz  pazarlama stratejisini sahaya aktaracak olan satış faaliyeti ile olan entegrasyonunu bu aşamada kurguluyoruz.

 

HAREKETE GEÇME AKSİYON.

 

Stratejik analiz ve pazarlama stratejisinin geliştirilmesinden sonra buna uygun aksiyon programı yapıyoruz. Stratejiye uygun olarak pazarlama ve satış süreçlerinizi ve/veya departmanlarınızı yeniden  organize ediyoruz. Stratejiyi hayata geçirecek fonksiyonel programları bu aşamada geliştiriyoruz.  Bu çalışma tamamlandıktan sonra arzu edilirse sizinle birlikte başladığımız yolculuğa devam ediyor, uygulama süreçlerine dahil oluyoruz.

 

NASIL YAPIYORUZ ?

 

Müşterimizin geçmiş senelerdeki performanslarını inceliyoruz.

Müşterimizin çalışanlarını dinliyoruz.

Müşterimizin müşterileriyle görüşüyoruz.

Müşterimizin rakiplerini ve sektörünü araştırıyorum,

Müşterimizin kaynakları, ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadede nasıl büyüyebileceklerini planlıyoruz,

Hazırladığımız planlarda yıllık, aylık ve haftalık dilimlerde yapılacak eylemleri ve bu eylemlere ayrılacak bütçeleri de bulunduruyoruz.

Önerdiğimiz eylemlerin ve projelerin marka değerine ve satışlara nasıl etki edeceğini de planımda sunuyoruz.

Tüm düzeyden çalışanların pazarlama planı ışığında örgütlenmeleri ve çalışmaları için süreçleri ve görev tanımlarını yeniden yapılandırıyoruz.

Müşterimizin işlerini yakından ve içinden takip ederek sorunları tespit ediyor ve çözümler üretiyoruz.

Pazarlama ve satış alanındaki kadroların mesleki ve kişisel gelişimleri için eğitimler veriyorum, verdirtiyoruz,

Pazarlama ve satış alanındaki bölümlerin ihtiyaç duyduğu kadroların oluşturulması için istihdam sürecini yönetiyoruz.

Müşterimizin şirket içi toplantılarının çoğuna katılarak fikir ve önerilerimle çalışanlara ve yöneticilere yardımcı oluyoruz,

Kurduğum ölçüm metotlarıyla sistemin, markaların, çalışanların ve şirketin performansını denetliyoruz

Şirket sahiplerine ve üst düzey yöneticilerine rapor ve analizler sunarak daha sağlıklı kararlar almalarını sağlıyoruz

 

DEĞERLERİMİZ

İnsan Odaklılık                                 Bilimsellik

Tutarlılık                                           Dürüstlük

Gizlilik                                              Başarı

Değişim ve Gelişim                          Uzmanlık

Profesyonellik                                  Değer Katma

Etik Değerler                                   Kalite

Müşteri                                            Odaklılık

bottom of page