top of page

DANIŞMANLIK

PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

 

Problem, sizin beklentinizle gerçekleşen olgular arasındaki boşluk olduğu  zaman var demektir.

 

Problemler genellikle üç sınıfta toplanabilir.

 

Halen mevcut olanlar,

Yakın gelecekte meydana gelecekler,

Muhtemelen vuku bulabilecekler(Potansiyel problemler)

 

Problemlerinizi;  çözümlemek,  ortadan kaldırmak ve strateji  geliştirmek için  SİZE hizmet  üretelim ;

 

Sizin Problemlerinizi  açık ve belirgin olarak ortaya koyalım,

Sizin İçin ilgili bütün bilgileri toplayıp yorum ve analiz edelim,

Sizin Problemlerinizin Mümkün olabilecek bütün sebeplerinin listesini çıkaralım,

Sizin için Alternatif çözümleri geliştirip değerlendirelim,

Sizin için en iyi alternatifi seçelim,

Sizin için Bir eylem Planı uygulayalım,

Sizin için Takip edip ve sonuçları değerlendirelim

 

SWOT ANALİZİNİ BİZ YAPALIM

 

iş dünyasında genel olarak uygulandığı durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

 

>Yeni bir pazara girerken pazarın yapısının çözümlenmesinde

 

>Stratejik bir plan geliştirilmesi aşamasında

 

>İş süreçlerinin geliştirmesinde

 

>Sorun tanımlama ve çözüm oluşturulması aşamalarında

 

>İnsan kaynakları geliştirilmesinde ve performans yönetiminde

 

>Nicel verilerin yetersiz, bilgilerin kişilerin belleklerinde olduğu durumların analizinde

 

Güçlü Yönlerin Saptanmasında

 

*Üstün noktalarım nelerdir ?

 

*Neleri iyi yaparım ?

 

*Başkaları, güçlü yanlarım olarak neleri görmekteler ?

 

*Hangi tür işleri daha iyi yapıyorum?

 

Zayıf Yönlerin Saptanmasında

 

*Neleri kötü yapıyorum ?

 

*Neleri iyileştirmeye gereksinimim var ?

 

*Başkaları hangi konularda benden daha iyiler ?

 

*Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarım var ?

 

Fırsatların Saptanmasında

 

*Çevremde ne gibi ilginç gelişmeler yaşanıyor, neler olup bitiyor ?

 

*Önümde duran fırsatlar neler?

 

~Fırsat yaratan kaynaklar nelerdir ?

 

–Teknoloji ve pazarda oluşan değişimler

 

–Hükümet politikalarındaki değişiklikler

 

–Sosyo-kültürel yapıdaki değişimler

 

–Yerel olaylar

 

Tehditlerin Saptanmasında

 

*Önümde ne gibi engeller var ?

 

*Rakiplerim ne durumdalar ?

 

*İş, ürün veya hizmet standartlarında her hangi bir değişim söz konusu mu ?

 

*Değişen teknoloji her hangi bir şekilde beni tehdit ediyor mu ?

 

*Finansal sorunlarım var mı, yoksa hangi durumlarda

bottom of page